Начало   Литература   Календар   Програми  
Sofia: ч.  | London: ч.  | NewYork: ч.  | Tokyo:
Кратка история на валутния пазар
Преди много векове, стойността на стоките се е изразявала чрез сравнението им с други стоки.
Този вид икономика се е базирала на бартерната система между индивидите. Очевидните ограничения на тази система предизвикват установяването на по-универсални начини на размяна. Било е много важно установяването на обща база на стойността. В някои икономики тази функция са изпълнявали стоки като зъби, пера, дори камъни. Много скоро обаче различните метали, а по-специално златото и среброто се налагат като приемливи начини за разплащане, както и като съхранители на стойност, на които може да се разчита.

Монетите първоначлано били изсичани от предпочитаните метали. В средните векове, в страните със стабилни поличитически режими били приети и предложените хартиени "ценни" книги. Тези "ценни" книги били представени повече чрез сила, отколкото чрез убеждаване. Те са базата на днешните пари.

Преди Първата световна война, повечето централни банки са поддържали валутите си чрез конвертируемост към златото. Възможно е било хартиените пари също да бъдат разменяни за злато. Въпреки това, за този вид размяна със злато, не е било задължително наличието на Централна банка за пълно покритие на правителствените валутни резерви.

За да се защитят местните национални интереси, върху обмяната на валута се въвежда засилен контрол. Така се предотвратява въздействието на пазарните сили, появило се в резултат на монетарната безотговорност.

Към края на Втората световна война, през юли 1944, по инициатива на САЩ беше постигнато Бретон Уудското споразумение. Конференцията, проведена в Бретон Ууд, Ню Хампшир, отхвърля предложението на Джон Мейнърд Кейнс за създаване на нова световна резервна валутна система, изградена върху американският долар. В същия период бяха създадени международните институции като Международния валутен фонд и Световната банка. Тяхното създаване бе в резултат на факта, че ачертаващите се победители въ Втората световна война търсеха начин да избегнат дестабилизационите парични кризи, до които доведе войната. Като резултата от Бретън Уудското споразумение беше създадена система от фиксирани разменни курсове, която възстанови частично Златния стандарт. Тя фиксира американският долар на 35$ за унция злато и върза другите основни валути към долара, като първоначално намерението е било това да бъде постоянна база.

Тъй като новопоявилите се икономики през 60-те години на 20-ти век тръгват в различни посоки, Бретън уудската система се оказва под непрекъснато напрежение. Различни прегрупирания поддържаха ситемата жива за дълго време, но тя се резпадна в началото на 70-те, следвайки отстраняването от президента Никсън на конвертируемостта на златото през август, 1971. Доларът вече не служеше като единствена международна валута. Това се случи във време, когато доларът беше под жесток натиск от страна на появяващия се бюджетен и търговски дефицит в САЩ.

В последните няколко десетилетия се наблюдава значително развитие на търговията с чужда валута на глобалните световни пазари. Ограниченията на паричните потоци отпадат в повечето страни и така се освобожодават пазарните сили да формират валутни ставки, съгласно реалната стойност на валутите.

В Европа, идеята за фиксирани валутни ставки в никакъв случай не е умряла. Европейското икономическо общество предожи нова система на фиксирани валутни курсове през 1979 - Европейската парична система. Този опит да се фиксират валутните курсове почти се провали през 1992-1993, когато под влияние на изградените икономики се предизвика девалвация на значителен брой от по-слабите европейски валути. Битката за валутна стабиност в Европа продължи с подписването на споразумението от Маастрихт през 1991. Това беше направено не само за да се фиксират валутните курсове, а и за да се подготви змяната на много от тях с еврото през 2002.

Днес Европа е въвела еврото в 12 страни. Физическото влизане в сила на еврото на 1 януари 2002 изискваше пълното отпадане от употреба на старите валути на държавите от 1 юли, 2002.

Тъй като търговските компании се сблъскаха с един доста по-динамичен пазар в последните години, инвеститорите и финансовите институции откриха ново поле за действие. Размерът на ФОРЕКС пазарът сега прекрати развитието на всички други инвестиционни пазари. Изчислено е, че повече от 1,200 милиона долара се търгуват дневно. Това е почти 40 пъти дневният обем долари на американският NASDAQ пазар.

<< Назад
Партньори:   |  Kotka.bg